Serena Tang

环球旅游爱好者
愿与爱人拥抱地球上的每一处风和日丽
微博:jemappelle_serena
Ins: jemappelle_serena
网站: www.unrealholiday.com

早晨五点起床去看瀑布~偶遇我的偶像Rob Strok !!!搭讪合影后开心了整天